Quay lại

Quản lý chất lượng phòng thử nghiệm

25/11/2020

1. Mục tiêu khóa học: Hiểu và áp dụng các công cụ kiểm soát đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm

2. Đối tượng tham gia: Các phòng thí nghiệm lĩnh vực hiệu chuẩn và phân tích

3. Thời lượng khóa đào tạo: 2 ngày

4. Nội dung khóa học: 

- Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm

- Các công cụ quản lý chất lượng phòng thí nghiệm

-  Ứng dụng các biểu đồ kiểm soát vào quản lý chất lượng

5. Đội ngũ giảng viên: Đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm lâu năm trong nghề

6. Học phí: 1.500.000 VNĐ/ Người/ Khóa 

 

Bài Viết Khác