Quay lại

TCVN ISO/IEC17025:2017- Nhận thức chung & đánh giá viên nội bộ

25/11/2020

1. Mục tiêu khóa học:

- Hướng dẫn hiểu các yêu cầu của tiêu chuẩn và áp dụng vào công tác quản lý chất lượng phòng thí nghiệm.

- Trang bị kỹ năng đánh giá nội bộ.

2. Đối tượng tham gia: Các phòng thí nghiệm lĩnh vực hiệu chuẩn và phân tích

3. Thời lượng khóa đào tạo: 3 ngày

4. Nội dung khóa học: 

- Ngày 1 & 2: Nhận thức chung tiêu chuẩn

- Ngày 3: Hướng dẫn kỹ năng đánh giá nội bộ

5. Đội ngũ giảng viên: Đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm lâu năm trong nghề

6. Học phí: 2.000.000 VNĐ/ Người/ Khóa 

Bài Viết Khác