Quay lại

Thẩm định phương pháp và tính toán độ đảm bảo đo

25/11/2020

1. Mục tiêu khóa học: Hướng dẫn thẩm định và tính toán độ không đảm bảo đo phương pháp hóa

2. Đối tượng tham gia: Phòng thí nghiệm phân tích

3. Thời lượng khóa đào tạo: 2 ngày

4. Nội dung khóa học: 

- Hướng dẫn thẩm định phương pháp hóa

- Hướng dẫn tính toán độ không đảm bảo đo

5. Đội ngũ giảng viên: Đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm lâu năm trong nghề

6. Học phí: 1.500.000 VNĐ/ Người/ Khóa 

Bài Viết Khác