Phúc lợi

Đâu chỉ riêng lương

Bạn còn được nhận các phúc lợi khác như thưởng dự án, thưởng cuối năm, thưởng hiệu quả công việc, thưởng các ngày lễ tết… 

Đời sống tinh thần

• Team building hằng năm thắt chặt tình đồng đội
• Du lịch đãi ngộ dành cho nhân viên có thành tích cao của năm
• Thường xuyên tổ chức “party” giao lưu, giải trí ngay tại công ty

Chăm sóc thể chất

  • Chương trình khám sức khỏe tổng quát hàng năm
  • Chế độ bảo hiểm toàn diện dành cho nhân viên có thâm niên 3 năm trở lên
  • Họat động thể dục thể thao ngoài giờ làm: đá banh, yoga…

Được đào tạo & phát triển

QH Plus chú trọng phát triển năng lực CBNV thông qua các lớp đào tạo kỹ năng và chuyên môn được tổ chức ngay tại công ty

Môi trường làm việc

Môi trường làm việc cởi mở, thân thiện như một gia đình. QHPer luôn sẵn sàng chia sẻ, chung tay giải quyết mọi vấn đề

Không cấp bậc, ở QHP, mọi người được khuyến khích đóng góp ý kiến và tranh luận

Cơ hội mở rộng kiến thức, phát triển chuyên môn thông qua việc tham gia các dự án tầm cỡ

Tiếp cận phương thức làm việc chuyên nghiệp với các hệ thống công nghệ, phần mềm hiện đại nhất

Cơ hội phát triển và thăng tiến không giới hạn

Nơi bạn được trao trách nhiệm, trao quyền hạn và được chấp cánh cho mọi ý tưởng sáng tạo