Quay lại

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 1

25/01/2021

  

 HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 1

 

1. Đối tượng cần phải tham gia huấn luyện an toàn vệ sinh lao động:
Nhóm 1:
 Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

a. Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương

b.Cấp phó của người đứng đầu được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn,vệ sinh lao động

 

Hình ảnh Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 1

 

Tại sao những người quản lý, đứng đầu lại cần phải học an toàn ?

- Người quản lý: Là đại diện cho người sử dụng lao động, bạn cần hiểu rõ về sự an toàn để hỗ trợ cho người lao động 1 cách tốt nhất, hiệu quả nhất.

- Tham gia khóa HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG để tuân thủ yêu cầu của pháp luật. Việc làm này không đơn thuần là làm tròn trách nhiệm với người lao động, mà đây còn là trách nhiệm đối với cả cộng đồng, cả xã hội.

- Những người lãnh đạo, quản lý có tinh thần” Tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm với cộng đồng “ sẽ góp phần không nhỏ vào công cuộc Phát triển kinh tế nước nhà.

=> Nếu xảy ra tai nạn lao động ngoài ý muốn , người chịu ảnh hưởng đầu tiên sẽ là NLĐ của doanh nghiệp. Sức khỏe , chi phí,…. Nhưng với mức lương của NLĐ thì khoản chi phí đó sẽ là rất lớn đối với họ. Trường hợp NLĐ là trụ cột chính thì sẽ ảnh hưởng lớn hơn nữa với gia đình của họ. Tiếp theo đó sẽ là chính bạn, Những người quản lý đứng đầu, bạn cũng sẽ tốn kém 1 khoản không hề nhỏ để giải quyết những hậu quả.

 

2. Chương trình khung huấn luyện:

 

STT

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

Thời gian huấn luyện (giờ)

Tổng số

Trong đó

 thuyết

Thực hành

Kim tra

I

Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

8

8

0

0

1

Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

6

6

2

Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

1

1

3

Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

1

1

II

Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động

7

7

0

0

1

Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

1

1

2

Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa.

4

4

3

Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

1

1

4

Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

1

1

III

Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện

1

1

0

Tổng cộng

16

14

 

3. Thời gian đào tạo : 

- Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

- Kết thúc khóa học, học viên hoàn thành chương trình học tập được cấp chứng nhận Huấn luyện an toàn lao động- vệ sinh lao động. Chứng nhận có giá trị 02 năm trên toàn quốc.

 

Biên tập: Minh Thiện

   

<< ĐĂNG KÝ >> HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 1

<< ĐĂNG KÝ >> HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 2

<< ĐĂNG KÝ >> HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 3

<< ĐĂNG KÝ >> HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 4

<< ĐĂNG KÝ >> HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 5

<< ĐĂNG KÝ >> HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 6

Bài Viết Khác