Quay lại

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 4

25/01/2021

 

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 4

 

 

1. Đối tượng cần phải tham gia huấn luyện an toàn vệ sinh lao động:

Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các khoản 1,2,3 và 5 theo quy định tại điều 14- Luật an toàn, vệ sinh lao động, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động

 

Tại sao cần huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4 ?

  • Ngoài việc hạn chế rủi ro tai nạn nghề nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh thì công tác huấn luyện an toàn lao động nói chung và việc huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 nhằm mục đích giúp người lao động hiểu rõ được quyền cũng như nghĩa vụ của mình và của người sử dụng lao động. Người lao động sẽ hiểu rõ được các chính sách chế độ về an toàn lao động trong doanh nghiệp của mình.
  • Tuy không trực tiếp làm việc có nguy hại như các đối tượng huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 nhưng với cán bộ công nhân viên thuộc nhóm 4 cũng cần được hướng dẫn Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển chỉ dẫn an toàn, biển báo, vệ sinh lao động và sử dụng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nhận diện được các yếu tố có hại, nguy hiểm… tại nơi làm việc
  • Chương trình huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 giúp cho các học viên thuộc nhóm 4 có kỹ năng xử lý các sự cố phát sinh trong công việc, có khả năng tự thoát hiểm trong các trường hợp khẩn cấp
  • Tham gia huấn luyện an toàn lao động nhóm 4, Người lao động sẽ được bồi dưỡng kiến thức về văn hóa an toàn lao động trong công việc; nắm được các phương pháp cải thiện điều kiện lao động, kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản.

 

Mục tiêu đề ra của khóa học ATLĐ nhóm 4 !!

Công Ty CP TV Nghiệp Vụ Và Đào Tạo Miền Nam tổ chức các khóa Huấn luyện ATVSLĐ nhóm 4. Mục tiêu cốt lõi của các khóa Huấn luyện ATVSLĐ nhóm 4 là :

  • Khóa huấn luyện an toàn VSLĐ nhóm 4 giúp các học viên hiểu được các nội dung cơ bản về chính sách pháp luật của nhà nước về công tác an toàn – bảo hộ lao động. Nắm được các yêu cầu về an toàn lao động vệ sinh lao động tại phân xưởng, công trường. Yêu cầu an toàn lao động vệ sinh lao động vói từng công việc; nắm được các phương pháp xử lý sự cố, sơ cứu tai nạn trong quá trình làm việc.
  • Về kỹ năng, thông qua khóa huấn luyện an toàn trong nhóm 4. Người lao động thuộc nhóm 4 có khả năng sử dụng được các phương tiện bảo vệ cá nhân; có thể thực hiện sơ cứu tai nạn lao động; xác định được các phương pháp xử lý sự cố trong sản xuất. Thực hiện đúng quy định về an toàn vệ sinh lao động theo quy định hiện hành.

2. Chương trình khung huấn luyện:

 

STT

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

Thời gian huấn luyện (gi)

Tổng s

Trong đó

thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động

8

8

 

 

1

Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.

4

4

 

 

2

Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

1

1

 

 

3

Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

1

1

 

 

4

Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

1

1

 

 

5

Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

1

1

 

 

II

Nội dung huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc

6

0

6

 

1

Nhận biết các yếu tố nguy hiểm, có hại, nội quy, biển báo, biển chỉ dẫn tại nơi làm việc.

2

 

2

 

2

Thực hành quy trình làm việc an toàn; quy trình xử lý sự cố liên quan đến nhiệm vụ, công việc được giao; quy trình thoát hiểm trong các trường hợp khẩn cấp.

2

 

2

 

3

Thực hành các phương pháp sơ cứu đơn giản.

2

 

6

 

III

Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện

2

2

 

 

Tổng cộng

16

10

6

 

 

3.Thời gian đào tạo: 

- Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

- Kết thúc khóa học, học viên hoàn thành chương trình học tập được ghi vào sổ theo dõi công tác huấn luyện tại sơ sở. Khóa học được tổ chức định kỳ ít nhất mỗi năm 1 lần.

 

<< ĐĂNG KÝ >> HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 1

<< ĐĂNG KÝ >> HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 2

<< ĐĂNG KÝ >> HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 3

<< ĐĂNG KÝ >> HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 4

<< ĐĂNG KÝ >> HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 5

<< ĐĂNG KÝ >> HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 6

Bài Viết Khác