Quay lại

Thông báo khai giảng các khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Tháng 2/2021

11/01/2021

THÔNG BÁO

Thông báo khai giảng các khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tháng 02 năm 2021 (N1,2,3,4,5,6)

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp, cá nhân.

     Theo quy định của pháp luật, người sử dụng lao động phải có trách nhiệm tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo Luật An toàn, vệ sinh lao động, Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP.. 

     1. Đối tượng đào tạo

     Người lao động tại các doanh nghiệp thuộc các đối tượng:

 - Nhóm 1: Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Khoản này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác, an toàn, vệ sinh lao động.

 - Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở; người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

 - Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

 - Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm 1, 3, 5, 6 quy định tại khoản này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

 - Nhóm 5: Người làm công tác y tế.

 - Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

     2. Nội dung và chương trình và thời gian đào tạo

    Chương trình, nội dung và thời gian huấn luyện theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP.

     3. Kế hoạch đào tạo

    Thời gian khai giảng từ ngày 01/02/2021-06/01/2021 và 18/02/2021 - 28/02/2021

    Địa điểm: Công ty CP TƯ VẤN NGHIỆP VỤ VÀ ĐÀO TẠO MIỀN NAM hoặc tại ĐỊA ĐIỂM CỦA QUÝ DOANH NGHIỆP

     Điện thoại: 028 2201 2468

     Di động:  0387 148 575( Ms. Lành) ; 0384 248 575 ( Mr. Thiện)

     Email: mailanh@miennamct.com; minhthien@miennamct.com; info@miennamct.com

(*) Quý doanh nghiệp có số học viên nhiều, chúng tôi có thể tổ chức huấn luyện tại địa chỉ của Quý đơn vị và theo cơ chế giá thỏa thuận.

Trân trọng kính chào./.

Bài Viết Khác